Taisyklės

Internetinio portalo balticarrow.lt naudojimosi taisyklių sąvadas

1. Šios taisyklės apibrėžia, transporto priemonių keitimosi internetinėje platformoje balticarrow.lt tvarką ir sąlygas (toliau - Taisyklės).

2. Šiose Taisyklėse nurodomi reikalavimai transporto priemonėms ir asmenims, kurie yra privalomi, norint naudotis transporto priemonių keitimosi portale balticarrow.lt (toliau – "BalticArrow").

3. "BalticArrow" yra transporto priemonių keitimosi portalas, kuriame gali prisiregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys tarpusavyje laikinai apsikeisti transporto priemonėmis.

4. Iškilus klausimams susijusiems su šiomis Taisyklėmis galite susisiekti:
telefonu: -
el. paštu: info@balticarrow.lt

Sąvokos

5.1. Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens tinkamai įgaliotas fizinis asmuo) prisiregistravęs ir priregistravęs transporto priemonę internetinėje platformoje "BalticArrow" bei besinaudojantis kita Transporto priemone po Apsikeitimo.

5.2. Transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, kurią Vartotojas priregistruoja internetinėje platformoje "BalticArrow" ir kuria Vartotojas laikinai sutinka keistis su kitais internetinės platformos "BalticArrow" Vartotojais.

5.3. TP Valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo laikinai leidęs naudotis priregistruota transporto priemone, internetinėje platformoje "BalticArrow", kitam Vartotojui. (Savo priregistruotos TP atžvilgiu Vartotojas yra TP Valdytojas, o svetimos TP atžvilgiu, kuri naudojama po Apsikeitimo – Vartotojas).

5.4. Savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu registruota Transporto priemonė.

5.5. Apsikeitimas – Internetinio portalo "BalticArrow" registruotų Vartotojų išreikšta tarpusavio valia, kurios pasekmė – internetinėje platformoje "BalticArrow" registruotų transporto priemonių, laikinas apsikeitimas.

5.6. Apsikeitimo laikotarpis – laiko tarpas kuriam, registruoti "BalticArrow" Vartotojai sutinka ir apsikeičia "BalticArrow" registruotomis transporto priemonėmis.

5.7. "BalticArrow" – transporto priemonių keitimosi internetinis portalas, (adresas https://balticarrow.lt), kuriame gali prisiregistruoti Vartotojai, norintys tarpusavyje laikinai apsikeisti transporto priemonėmis.

5.8. Mobilioji "BalticArrow" aplikacija – taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, plašetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurios pagalba atliekama registracija į internetinį portalą "BalticArrow", transporto priemonių paieška bei parinkimas ir kiti programinėje įrangoje numatyti veiksmai.

5.9. Draudimo brokeris – įgaliotas juridinis asmuo, kuris pasirūpina visais draudiminiais įvykiais, neatsižvelgiant į tai, kokiose draudimo bendrovėse apdraustos Transporto priemonės.

6. Sąlygos kurias privalo atitikti Vartotojai norintys prisiregistruoti internetiniame portale www.balticarrow.lt

6.1. Vartotojas ar jo atstovas (jeigu Vartotojas juridinis asmuo) privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

6.2. Vartotojo ar jo atstovo (jeigu Vartotojas juridinis asmuo) vairavimo stažas ne mažesnis nei du metai. Pažymėtina, kad Vartotojo ar jo atstovo (jeigu Vartotojas juridinis asmuo) turima vairavimo kategorija privalo atitikti, pageidaujamos, transporto priemonės vairavimui, keliamus reikalavimus.

7. Sąlygos kurias turi atitikti Transporto priemonė, registruojama internetiniame portale www.balticarrow.lt

7.1. Transporto priemonė turi būti ne senesnė nei 10 (dešimt) metų.

7.2. Transporto priemonė privalo būti apdrausta civilinės atsakomybės draudimu visam Apsikeitimo laikotarpiui.

7.3. Transporto priemonė privalo būti apdrausta KASKO draudimu visam Apsikeitimo laikotarpiui.

7.4. Transporto priemonė privalo turėti galiojančią techninę apžiūrą visam Apsikeitimo laikotarpiui.

7.5. Transporto priemonė privalo būti techniškai tvarkinga.

8. Naudojimosi Transporto priemonėmis tvarka

8.1. Apsikeičiant, Transporto priemonės turi būti su pilnu kuro baku, grąžinamos, taip pat turi būti su pilnu kuro baku.

8.2. Prieš apsikeičiant, Vartotojai privalo apžiūrėti Transporto priemones (vidų ir išorę), ar nėra išoriškai matomų pažeidimų.

8.3. Transporto priemonė perduodama Apsikeitimo metu, turi būti nuplauta arba švari, salonai švarūs. Tokios pačios būklės Transporto priemonės turi būti grąžinamos.

8.4. Vartotojai, vienas kitam pretenzijų dėl Transporto priemonių salono ir išorės būklės, po apžiūros negali reikšti.

8.5. Apsikeičiant Transporto priemonėmis, kiekvienoje Transporto priemonėje turi būti Transporto priemonės registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopija, Transporto priemonės užvedimo raktas.

8.6. Apsikeičiant Transporto priemonėmis, TP Valdytojai turi užtikrinti, kad Transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos ir paruoštos eksploatavimui.

8.7. Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms, apgadinus Transporto priemonę, Vartotojas privalo nedelsiant kreiptis į „BalticArrow“ nurodytą Draudimo brokerį nurodytais kontaktiniais duomenimis, informuoti TP Valdytoją bei esant reikalui, atitinkamas tarnybas (policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir pan.).

8.8. Transporto priemonei sugedus, prietaisų skydelyje užsidegus įspėjamiesiems indikatoriams, pasigirdus pašaliniams garsams, nedelsiant informuoti TP Valdytoją.

8.9. Sugedus Transporto priemonei ne dėl Vartotojo kaltės, Vartotojas neturi pareigos sutaisyti gedimo.

8.10. Vartotojo kaltei esant, gedimus ir kitus pažeidimus ar sugadinimus Vartotojas privalo suremontuoti ar padengti savo lėšomis susitarus su TP Valdytoju.

8.11. Vartotojas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonės būtų naudojamos pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

8.12. Vartotojas privalo prisiimti visą atsakomybę, jeigu Apsikeitimo laikotarpiu nesilaikė Kelių eismo taisyklių ir buvo nubausti, t.y. gavo nuobaudą už viršytą greitį ir t.t., ko pasekoje Kelių eismo taisyklių pažeidimas, pagal galiojančius įstatymus, buvo fiksuotas ir registruotas Transporto priemonės Savininko vardu.

8.13. Vartotojas, naudojimosi Transporto priemonės laikotarpiu pastatęs Transporto priemonę mokamose Automobilių stovėjimo aikštelėse, už Transporto priemonės stovėjimą įsipareigoja sumokėti pats.

8.14 Draudžiama leisti naudotis Transporto priemonę tretiesiems asmenims, nebent TP Valdytojas tam davė sutikimą.

8.15. Vartotojas neturi teisės naudoti Transporto priemonės lenktynėms arba kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti ją kaip mokomąjį automobilį, taip pat naudoti Transporto priemonę nuolatinio padidinto apkrovimo režime (sunkių krovinių gabenimas ir pan., išskyrus krovinines Transporto priemones), naudoti Transporto priemonę tokiems tikslams, kokiems ji nėra pritaikyta, naudoti Transporto priemonę LR teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

8.16. Vartotojas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonėse nebūtų rūkoma, o jei Transporto priemone vežami gyvūnai - jie bus vežami tik tam specialiai pritaikytose transportavimo dėžėse.

8.17. Vartotojas privalo užtikrinti, kad palikus Transporto priemonę stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.

8.18. Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Transporto priemonės sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

8.19. Atstumas, kurį gali nuvažiuoti narys su kito nario automobiliu yra 100 km per dieną. Dėl ilgesnio atstumo privaloma tartis atskirai su nariu.

9. Transporto priemonių Apsikeitimo laikotarpio pabaiga

9.1. Vartotojas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės nei gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl motorinės Transporto priemonės normalaus nusidėvėjimo, Vartotojai ir TP Valdytojai vadovaujasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf , (ši atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo nėra priskiriama:

  • sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;
  • neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;
  • kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;
  • dažų sluoksnio nusidėvėjimas intensyvaus automobilio plovimo ir/arba valymo pasėkoje;
  • nekokybiškai atliktas remontas ir/arba remonto pasėkoje atsiradę defektai;
  • kėbulo stiklų įskilimai;
  • kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasėkoje;
  • interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys ar bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.
  • pažeista kėbulo geometrija.

9.2. Jei Vartotojas negrąžina Transporto priemonės iki Apsikeitimo laikotarpio pabaigos (kuri yra numatyta "BalticArrow") TP Valdytojas turi teisę kreiptis į policiją dėl Transporto priemonės vagystės bei imtis kitų teisėtų priemonių Transporto priemonei atgauti.

10. Vartotojo atsakomybė

10.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę. Nuo Apsikeitimo laikotarpio pradžios Vartotojui pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

11. Mokėjimai

11.1. "BalticArrow" taškų įsigyjimas vyksta per Paysera platformą.
Paysera – elektroninė atsiskaitymų sistema, apjungianti skirtingus atsiskaitymo būdus: per Paysera sistemą, elektroninę bankininkystę, grynaisiais, mokėjimo kortelėmis, SMS žinutėmis. Paysera siūlo nemokamą daugiavaliutę sąskaitą, kurią atsidaryti ir papildyti užtrunka vos kelias minutes. Taip pat greitus ir saugius atsiskaitymus internetu, už kuriuos pirkėjui grįžta išleistos sumos dalis. Paysera suteikia galimybę naudotis ir patogia mobiliąja pinigine, kuri dar labiau palengvina atsiskaitymus tiek internete, tiek fizinėse vietose.

12. Naujienlaiškiai

12.1 Kiekvienas lankytojas, tapęs nariu ar bandęs juo tapti, automatiškai prijungiamas prie mūsų siunčiamų naujienlaiškių. Naujienlaiškiai siunčiami ne dažniau nei vieną kartą per dvi savaites. Jeigu nenorite gauti "Baltic Arrow" naujienlaiškių, jų galite atsisakyti paspaudę naujienlaiškio apačioje "Atsisakyti".

13. Taškų gryninimas

13.1 Gryninti galima tik uždirbtus Baltic Arrow taškus, t.y. tuos, kuriuos uždirbote keičiantis automobiliais arba suteikus kitas paslaugas.

13.2 Dovanoti taškai galioja iki 2017 metų liepos 1d.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. "BalticArrow" operatorius neatsako už Vartotojų ir TP Valdytojų patirtus nuostolius susijusius su Transporto priemonių Apsikeitimu.

14.2. "BalticArrow" operatorius atlieka tarpininko funkciją, leidžiančią dviem Šalim, valdančioms Transporto priemones, jomis apsikeisti, dvišalio susitarimo pagrindais.

14.3. Taisyklėse nurodytos sąlygos gali būti keičiamos vienašališkai apie jų pakeitimą informuojant Vartotojus. Pakeistos sąlygos yra skelbiamos Tinklapyje.

14.4. Taisyklėse naudojamos sąvokos rašomos didžiąja raide turi joms suteiktą reikšmę, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta kitaip.

14.5. Vartotojai, nesilaikantis ar pažeidę šias Taisykles, be atskiro įspėjimo bus šalinami iš "BalticArrow" portalo, neleidžiant ateityje jame registruotis.

14.6. Prisiregistruodami prie internetinio portalo www.balticarrow.lt ir naudodamiesi šia svetaine, kaip svečias ar kaip registruotas Vartotojas, Jūs sutinkate su šiame dokumente nurodytomis Taisyklėmis bei patvirtinate, kad jas nuosekliai perskaitėte bei įsipareigojate jų laikytis.

14.7 Jeigu nenorite, kad matytųsi jūsų automobilio numeriai, prašome juos paslėpti prieš įkeldami į Baltic Arrow svetainę.

14.8. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis, turėtumėte svetaine bei jos teikiamomis galimybėmis nesinaudoti.